Legea

Contravenții care pot fi constatate în tren H.G. 203/1994

Acest articol dorește să aducă lămuriri rapide persoanelor care doresc să afle faptele pentru care polițiștii de la transporturi feroviare sau angajații CFR pot aplica