Legea

La multi ani in chinuri , tovarase ion -ilici -iliescu

REMUS RADINA. REFUZ DECORAŢIA LUI ILIESCU!
ISTORIA VIE SI NEMURITOARE NU TE VAUITA SI NICI IERTA !

Dar, cine este domnul Remus Ra­dina?
Remus Radina s-a născut la 9 aprilie 1924 la Craiova. În 1943 a absolvit Liceul Militar „DA. Sturdza” din Craiova, iar la 10 Mai 1945, după absolvirea Şcolii de ofiţeri activi de Cavalerie din Tîrgovişte, a fost înălţat la gradul de sublocotenent. Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mon­dial l-a prins în drum spre front, de unde s-a întors pentru a începe lupta pe alt front cel anticomunist.
În decembrie 1946 a fost judecat de Consiliul Superior al Oştirii pentru vina de a fi afirmat în scris că guvernul Petru Groza este „împletit pe osatura oprimării libertăţii poporului român”.
La 16 aprilie 1947 a fost trecut în retragere prin „înalt decret regal”. La 2 noiembrie 1948 a trecut clandestin frontiera în Iugoslavia, cu intenţia de a merge în Occident, pentru a se angaja în lupta împotriva comunis­mului. Arestat de iugoslavi, a fost extrădat în România la 31 august 1949. Condam­nat la 5 ani închisoare, a fost trimis la muncă silnică la Canalul Morţii Dunăre – Marea Neagră. A mai fost din nou întemniţat timp de 4 ani, după revoluţia din Ungaria. în anul 1980 a fost constrâns să părăsească ţara după publicarea mărturiei „Testamenul din morgă”, prefaţată de dramaturgul Eugen Ionescu. Se stabileşte în Franţa, unde este declarat , invalid 80%.

Iie Mihalcea: Stimate domnule Remus Radina, de câtva timp circulă la Paris zvonul, printre români, că aţi fost decorat de preşedintele Ion Iliescu. Care este adevărul? .

Remus Radina: Înainte de 24 ianua­rie 2002 am primit un telefon de la ataşatul militar al României la Paris, colonelul Plăviţu, care mi-a comunicat că am fost decorat şi sunt invitat de ambasa­dorul României în Franţa la 24 ianuarie, pentru a-mi decerna decoraţia. Am răspuns imediat că refuz această decoraţie.
După mai mult timp, am primit Monitorul Oficial al României nr. 786, din 12 decembrie 2001, unde este publi­cat decretul. nr. 1047, din 6 decembrie 2001, în care se spune, printre altele, că „se conferă domnului Remus Radina, fost ofiţer al armatei române, Ordinul Naţio­nal Pentru Merit în Grad de Ofiţer pentru merite deosebite în cultivarea tradiţiilor militare şi a culturii eroilor României, prin organizarea de pelerinaje anuale la cimitirele româneşti din Alsacia şi Lorena”. Semnează Ion Iliescu şi Adrian Năstase.

I.M.: De ce aţi refuzat această de­coraţie?

RR: Nu am uitat niciodată răul pe care 1-a făcut şi-1 face încă Ion Iliescu poporului român.

1.) Din 1944 până la Revoluţia din Decembrie 1989, Ion Iliescu a colaborat cu KGB-ul, criminala organizaţie care a făcut atâta rău poporului român şi altor popoare.

Ion Iliescu a trădat poporul român fiind complice la ţinerea lui în sclavie. El este vinovat de genocid, ca toţi nomenclaturiştii comunişti. El a călcat în picioare toată istoria neamului românesc şi toată tradiţia lui. El a desfiinţat proprietatea privată.

Într-o broşură editată de Ministerul Apărării al Franţei, se spune: „După cel de-al Doilea Război Mondial, mormântul fu profanat şi rămăşiţele, soldatului necunoscut român dispersate.”

Iliescu a fost complice cu toţi nomendaturiştii comunişti la distrugerea studenţimii române, în groaznica închi­soare Piteşti. Ca ministru ce se ocupa cu problemele tineretului, a eliminat mulţi studenţi din facultăţi şi a luat masuri de reprimare a lor.

2.) În timpul revoluţiei din 1989, a dat o nouă lovitură de stat, cu ajutorul criminalei Securităţi, care este identică cu organizaţia teroristă Al Qaida. A ucis pe fostul dictator Ceauşescu în ziua de Crăciun şi într-un proces tipic stalinist. Opinia publică îl consideră vinovat de moartea tinerilor din timpul revoluţiei.

A luat iar legătura cu Moscova.

3.) După revoluţie şi până în prezent:

A consolidat regimul neocomunist, cu ajutorul Securităţii. A organizat odioasele mineriade, dând o lovitură de moarte imaginii României în lume. A împiedicat modernizarea economiei româneşti, în timp ce ţările vecine au ieşit din epoca tranziţiei. A continuat opri­marea libertăţii poporului român, menţi­nând în funcţii generali de securitate, cu toate că ştie opinia ţărilor din NATO despre aceşti călăi ai poporului român. A încălcat drepturile omului. Chiar în prezent exerciţi mari presiuni asupra presei. Ordonă cenzurarea scrisorilor, interceptarea convorbirilor telefonice, bruierea emisiunilor de radio occiden­tale, violarea pachetelor trimise de refugiaţi familiilor din ţară. Inundă comunităţile române din Occident cu agenţi ai Securităţii.
A batjocorit pe victimele represiunii comuniste, gratificând pe securiştii vinovaţi, de crime contra umanităţii cu epitetul de „eroi”. A început o activitate de o rară perfidie pentru anihilarea exilaţilor români din Occident. În noiem­brie 1994 a venit în secret la Biserica Ortodoxă Română din Paris: „I-am dezbi­nat şi pe ăştia!” Cu ajutorul patriarhului roşu Teoctist, a instalat un mitropolit în Germania, Serafim, cunoscut ca agent al Securităţii. Serafim a numit un episcop, Iosif, la Paris şi un altul Condrea, în America. Ei tulbură viaţa românilor din Occident. Nomenclaturiştii comunişti mai au neruşinarea să solicite sprijinul acestor români. Ion Iliescu a declarat de curând că va face politică până la moarte. Popor român, unde este memoria ta?

De la Paris,

Ilie Mihalcea

Lumea liberă, nr. 716, 19 iunie 2002

Pentru cei care doresc sa afle marturii din inchisorile comuniste va indrum spre PROCESUL COMUNISMULUI !

Marturiile sunt mai valoroase decat istoria scrisa si predata in scoli deoarece cuprind adevaruri  nealterate!